FRESH FROZEN VITAL CELL - SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ

Dịch chiết tươi được làm từ các cơ quan đặc biệt với hoạt động sinh học cao và bảo quản tối đa.
  • Không biến tính: Tất cả các hoạt động enzyme đã dừng ở nhiệt độ -196°C, bảo quản tất cả các thành phần hoạt động.
  • An toàn: Vật liệu tế bào được xử lý tinh xảo nhờ quy trình các tế bào ly giải được ly tâm để loại bỏ các chất không hòa tan như các mảnh màng, bào quan và hạt nhân. Trị liệu được cá nhân hóa để đạt được hiệu quả tối ưu. Fresh Frozen Vital Cell (FFVC)
  • Không chất bảo quản: Vật liệu tế bào được chuẩn bị mà không có bất kỳ chất bảo quản và chất ổn định nào.
  • Tuân thủ Pháp lý: Hoàn toàn tuân thủ các Quy định an toàn và đảm bảo chất lượng của châu Âu.
FFVC chứa tất cả thông tin sinh học của các đơn vị cơ quan chức năng như tuyến ức, gan, não và những cơ quan khác. Điều này sẽ giúp tái tạo các cơ quan bị bệnh và hồi sinh và tăng cường sức sống cho toàn bộ cơ thể. FFVC chứa các chất hoạt tính sinh học như chất nền, enzymevà chất dẫn truyền – mọi thứ mà các tế bào cần để hoạt động đúng.